Molotow Burner Black 600 ml

1 hodnotenie
 
Zväčšiť
 

Farba v spreji MOLOTOW BURNER BLACK 600 ml s výborným krytím a perfektným tlakom. Vyrobená v Nemecku.

gefahrensymbole-1OgXknj951MghP

Dostupnosť Skladom
€5,70    
Kategória MOLOTOW
 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Hmotnosť 0.62 kg